The Cortez Family

 

Daddy Jan 2015 Marina Marina Isa and  Nila
Valley Heat Fall 2014 Champs Daddy and Nila Daddy and Isa
My Precious Angels Marina Isa Isa and Nila

Daddy and Isa

Daddy

Daddy and Marina

Isa
Nila Daddy and Marina Daddy Isa Daddy and Isa